Wiemy, co gramy

Podobni i inne krótkie filmy

Podobni i inne krótkie filmy - okładka

50’

W repertuarze

Podobni i inne krótkie filmy - okładka

Animator dla dzieci: Przystanek Hiszpania.

Co można odnaleźć w głębinach naszych mórz? Czy zawsze warto podążać wyznaczonymi przez innych ścieżkami? Czy wsłuchiwanie się w przyrodę może ocalić świat? Na te i inne pytania odpowiedź znajdziemy w prezentowanych w tym zestawie krótkich filmach, które stanowią to, co najlepsze w hiszpańskiej animacji dla dzieci ostatnich lat.

Mare Monstrum, Àngel Estois Carrasco, Mercè Sendino García, Lucía Hernández Martínez, Hiszpania / Spain, 2019, 5’30”
Animowany film dokumentalny, w którym z uwagą będziemy śledzić przygody Flanitusa, nowo odkrytego gatunku ryb zamieszkujących głębiny.
In this animated documentary, we will closely follow the adventures of Flanitus, a new species of fish that inhabits the depths.

Podobni / Alike, Daniel Martínez Lara, Rafa Cano Méndez, Hiszpania / Spain, 2015, 8’
Ojciec próbuje pokazać synowi właściwą drogę. Ale co to tak naprawdę znaczy?
Father tries to show his son the right way. But what does that really mean?

Parasole / Parapluies / Umbrellas, Jose Prats, Alvaro Robles, Francja, Hiszpania / France, Spain, 2020, 12’
W odległej krainie, gdzie deszcz nigdy nie przestaje padać, 6-letnia Kyna spędza całe dnie na beztroskiej zabawie pod ochronnym parasolem – brodą ojca Dina. Pewnej nocy, ukochany pies Kyny, Nana, znika. Aby go znaleźć, Kyna wyruszy w przygodę odkrywania siebie i zmierzy się ze swoim wielkim strachem – deszczem.
In a faraway land where the rain never stops, six-year-old Kyna spends her days playing carelessly under the protective „umbrella-beard” of her father, Din. One night, Kyna’s beloved dog Nana disappears. To find her, Kyna will embark on an adventure of self-discovery and face her great fear, the Rain.

Leć! / Vuela / Fly, Carlos Gómez-Mira Sagrado, Hiszpania / Spain / 2020, 15’
Leć! to opowieść o ptaku, któremu zdeformowane skrzydło nie pozwala odlecieć na zimę do ciepłych krajów. Opuszczony przez swoje stado, pogrąża się w rozpaczy. Wszystko zmienia się w dniu, w którym pojawia się Pio-Pio. To bezbronne pisklę daje mu radość i poczucie celu w życiu. Aż pewnego dnia przeznaczenie zmusza go do robienia rzeczy, których nie zrobiłby nawet dla siebie. Na przykład do latania. /
Fly is the story of a bird that has a deformed wing that prevents it from migrating. Abandoned by his flock, he sinks in despair. Everything changes the day Pio-Pio appears. This defenseless chick gives him joy and a sense of purpose in life. Until one day destiny makes him do things that he would’t even do for himself, such as flying.

Bulit słucha natury / Bulit esucha a la naturaleza / Bulit listens to nature, Mikel Urmeneta, Juanjo Elordi, Hiszpania / Spain, 2021, 9’
Bulit, 8-letni chłopiec z ASD (zaburzeniem spektrum autyzmu) odkrywa, że ​​Natura może się z nim komunikować. Trzy stokrotki proszą go o pomoc, bo nadciąga burza, która zniszczy miasto i lasy. Nikt nie zwraca uwagi na Bulita, z wyjątkiem jego przyjaciół. Wspólnie opracowują plan i dzięki WIELKIEMU DAROWI Bulita wymyślają rozwiązanie.
Bulit, an 8-year-old boy with ASD (Autistic Spectrum Disorder) discovers that Nature can communicate with him. Three daisies ask him for help, because a storm is coming that will devastate the town and its woods. Nobody pays attention to Bulit, except his friends. They devise a plan together and with Bulit’s GREAT GIFT, they come up with a solution

Gramy!
Turning Points: Europa