Wiemy, co gramy
MENU

Edukacja

Film to najlepszy przykład współczesnego tekstu kultury, który koresponduje z literaturą, historią, filozofią, psychologią, omawia zagadnienia etyczne i czerpie z doświadczeń różnych kręgów kulturowych. Kompetencja jego analizy i interpretacji pozwala na dostrzeganie oraz rozpoznawanie wielu narracji w świecie nieustannie dążącym do dosłowności, która zabija możliwość dialogu.

Gdy przepisujemy i cytujemy, budujemy gmach wiedzy i rozmnażamy ją jak moje warzywa czy jabłonki. Przepisywanie jest jak szczepienie drzewa; cytowanie – jak wysiewanie nasion.

Olga Tokarczuk, “Księgi Jakubowe” 

 

Informacje o projekcie edukacyjnym

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to odbywające się przez cały rok szkolny projekcje kinowe dla uczniów, dostosowane do wszystkich etapów nauczania i realizowane w ramach cykli tematycznych. Cykle przedstawiają różnorodne zagadnienia, które zbudowane są zarówno wokół tematu rozwoju kinematografii i analizy filmu, jak i wątków związanych z dojrzewaniem, wartościami humanistycznymi, międzykulturowością, a nawet historią Polski. Każdy pokaz poprzedza prelekcja multimedialna wprowadzająca uczestników w zakres tematyczny podejmowany w danym filmie. Dla starszych uczniów realizowane są dyskusje po seansach, rozwijające umiejętność interpretacji, a także umiejscowienia poruszanych zagadnień w kontekście całego cyklu spotkań. Omówienia filmów udostępniane są również jako materiały dydaktyczne dla nauczycieli, w formie scenariuszy lekcji oraz szczegółowych analiz psychologicznych.

Cały program Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej jest zgodny z podstawą programową nauczania i rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Informacje praktyczne dotyczące roku szkolnego 2020/21

W roku szkolnym 2020/21 proponujemy trzy rozwiązania: seanse w kinie - seanse online - seanse w trybie hybrydowym.

Informacje organizacyjne uwzględniające procedury COVID-19 :

 • W roku szkolnym 2020/21 możliwe jest branie udziału w programie w wersji kinowej, elektronicznej lub hybrydowej (seanse w kinie + seanse online w sieci).
 • Zapisy na każdą z przyjętych form uczestnictwa odbywają się poprzez formularze zgłoszeniowe na stronie: http://panel.nhef.pl/zgloszenie/

SEANSE W KINIE:

 • Seanse odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 lub 12:00.
 • Cena biletów – 10 zł od ucznia płatne gotówką lub kartą (nauczyciele wchodzą bezpłatnie).
 • Czas trwania:
  • Prelekcja 10-15 minut;
  • Czas trwania seansu - uzależniony od filmu;
  • Dyskusja po filmie (dla klas 7 SP oraz starszych) 10-20 minut.
 • Liczba osób:
  • Na sali znajdować się może maksimum 80 osób;
  • Seanse indywidualne dla grup przedszkolnych oraz 1-6 kl. SP – minimalna liczba osób to 20 uczniów + nauczyciele;
  • Seanse indywidualne dla grup 7-8 SP i ponadpodstawowych – minimalna liczba osób to 70 uczniów + nauczyciele.
 • Chęć otrzymania faktury trzeba zgłosić PRZED dokonaniem zapłaty (nowe przepisy Urzędu Skarbowego).
 • Ze względu na COVID-19 rezygnujemy ze sprzedaży karnetów oraz prowadzenia warsztatów dla grup przedszkolnych.

 

SEANS ON LINE:

 • Zapisy na seanse odbywają się przez http://panel.nhef.pl/zgloszenie/ lub mailowo w wypadku pojedynczych seansów.
 • Cena jednego biletu online to 8 zł.
 • Seanse poprzedzone są nagranymi prelekcjami i wyświetlanymi po filmie omówieniami.
 • Ze względu na politykę dystrybutorów cykle filmowe w wersji online składają się z czterech tytułów.
 • Na specjalne życzenie istnieje możliwość umówienia cyklu hybrydowego składającego się z filmów wyświetlanych w kinie i w wersji elektronicznej.
 • Po dokonaniu zamówienia otrzymacie Państwo linki do filmów. Film będzie dostępny przez 48 godzin od momentu zalogowania się po otrzymaniu specjalnego linku z filmem.

 

Szczegółowe informacje na temat filmów i cykli znajdują się pod adresem: https://nhef.pl/baza-filmow

Katalog 2020/2021 oraz materiały do innych, nie związanych z NHEF filmami:

https://drive.google.com/drive/folders/1A4HehoANB0WwdmQvTXSfRu-H9bVjrHQA?usp=sharing

 

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Stanisław Kandulski
Koordynator projektu Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
muzaedukacja@kandulski.com.pl
kom. +48 500 269 896