Wiemy, co gramy

Best of ANIMAC International Animation Film Festival of Catalonia

Best of ANIMAC International Animation Film Festival of Catalonia - okładka

84’

W repertuarze

Best of ANIMAC International Animation Film Festival of Catalonia - okładka

ANIMAC LLEIDA. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW ANIMOWANYCH W KATALONII
To podwójny zaszczyt, że Animac jest w tym roku festiwalem-gościem w Poznaniu. Z jednej strony dlatego, że poznański festiwal Animator jest bardzo znany i ma niezwykły program, a z drugiej strony dlatego, że Polska jest krajem niesamowitych grafików, filmowców i animatorów. Podziwiam prace pioniera polskiej animacji lalkowej Władysława Starewicza, którego twórczości byłam kuratorem na dwóch wystawach w Hiszpanii, a także animacje m.in. Borowczyka, Lenika, Rybczyńskiego, Kuci, Dumały, Szczerbowskiego i Marty Pajek.
– Carolina López, dyrektorka festiwalu Animac

Co roku na przełomie lutego i marca w mieście Lleida (Katalonia) Animac świętuje najlepsze animacje świata, zwracając szczególną uwagę na prace, które pod względem koncepcyjnym, graficznym lub technicznym poszerzają granice tego płodnego i pełnego wolności medium twórczego.

Animac, który odbył się już 26 razy, jest najstarszym festiwalem animacji w Hiszpanii, a mimo to zachowuje młodego ducha. Dzieje się tak, ponieważ Animac tętni życiem i jest miejscem spotkań studentów oraz młodych hiszpańskich i europejskich profesjonalistów z artystami z całego świata, a także z mieszkańcami naszego miasta i okolic. Przez cztery dni, gdy na pobliskich polach kwitną drzewa migdałowe i wiśniowe, tysiące entuzjastów animacji gromadzą się w trzech obiektach festiwalowych. Podziwiają na dużym ekranie najnowsze filmy długo- i krótkometrażowe, biorą udział w konferencjach, seminariach, warsztatach i w wielu innych wydarzeniach. Oprócz imprezy organizowanej na miejscu, ostatnie dwie edycje Animac były również dostępny online.

Najważniejsze filary Animaca mają wymiar artystyczny, edukacyjny i przemysłowy. Oprócz pokazów i zajęć dla dorosłych i rodzin, Animac jest festiwalem animacji z największym na świecie udziałem dzieci w wieku szkolnym – ponad 11 000 każdego roku, w sesjach zaplanowanych i prowadzonych przez osoby w wieku od 3 do 15 lat.

Program ogólny łączy filmy wielkich mistrzów z filmami nowych talentów, nowościami i retrospektywami. Animac składa się z trzech oficjalnych sekcji: Filmy Krótkometrażowe, Przyszłe Talenty (szkoły animacji) i Petit Animac (seanse dla dzieci). Wyświetlane są filmy wszystkich formatów, a o nagrodach na Animacu decyduje publiczność i są one przyznawane filmom krótkometrażowym, które są ulubionym formatem do eksperymentowania.

Honorową Nagrodę Animac 2022 otrzymał szwajcarski animator Georges Schwizgebel. W poprzednich edycjach nagrody specjalne otrzymali między innym: William Kentridge, Joana Quinn, Adam Elliott, Katariina Lillqvist i Peter Lord.

Program ten łączy to, co najlepsze w Animacu 2022 z tegorocznymi trzema nagrodzonymi filmami krótkometrażowymi we wszystkich trzech kategoriach, nowym filmem Georgesa Schwizgebela Darwin’s Notebook oraz wyborem najważniejszych wydarzeń z tegorocznego programu.

Mamy nadzieję, że spodobają się Wam te filmy i że odwiedzicie nas w Lleidzie na Animacu 2023!

ANIMAC LLEIDA. INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL OF CATALONIA
„It is a double honour that Animac is this year’s guest festival in Poznan. On the one hand, because its Animator festival is very well known and has an extraordinary programme, and on the other hand because Poland is a country of incredible graphic artists, filmmakers and animators.  I admire the work of Polish puppet animation pioneer Władysław Starewicz, whose work I curated two exhibitions in Spain, as well as the animations of Borowczyk, Lenika, Rybczyński, Kucia, Dumała, Szczerbowski and Marta Pajek, among others”.
Carolina López, director of Animac

Animac celebrates every end of February, beginning of March, in Lleida (Catalonia), the best animation in the world with special attention to the works that conceptually, graphically or technically widen the barriers of such a free and fertile medium for creation.

With 26 editions, Animac is the oldest animation festival in Spain and yet it retains a young spirit, as it is a vibrant meeting point for students and young Spanish and European professionals with artists from all over the world and with the public of the city and surrounding area. For four days, while almond and cherry trees blossom in the nearby fields, thousands of animation enthusiasts gather around the festival’s three venues to enjoy the latest in feature and short films on the big screen, conferences and masterclasses, project pitch workshops and other activities. In addition to the on site event, Animac has also been online in its last two editions.

The artistic, educational and industrial dimensions are important pillars of Animac. In addition to screenings and activities for adults and families, Animac is the animation festival with the highest participation of schoolchildren in the world, as many as more than 11,000 each year, in sessions programmed and worked by ages from 3 to 15 years old.

The general programme combines the films of great masters with those of new talents, novelties and retrospectives. Animac consists of three official sections: Short Films, Future Talent (animation schools) and Petit Animac (children’s sessions). All kinds of formats are screened, but the awards at Animac are decided by the public and go to short films, the favourite format for experimentation.

The Animac 2022 Honorary Award went to Swiss animator Georges Schwizgebel. Other recipients of special awards in past editions have been William Kentridge, Joana Quinn, Adam Elliott, Katariina Lillqvist and Peter Lord, among others.

This programme brings together the best of Animac 2022 with this year’s three award-winning short films in all three categories, Georges Schwizgebel’s new film Darwin’s Notebook, along with a selection of highlights from this year’s programme.

We hope you enjoy the films and that you come to visit us in Lleida for Animac 2023!

Gramy!
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set VI - PODRÓŻOWAĆ JEST BOSKO