Wiemy, co gramy

Turning Points: Imagine

Turning Points: Imagine - okładka

77’

W repertuarze

Turning Points: Imagine - okładka

W tych bezprecedensowych czasach wyobraźnia może odegrać kluczową rolę. Bez wizji tego, co jeszcze może nas spotkać i co możemy zrobić, nie uchronimy się od kataklizmów i despotyzmów. Ale wizjonerzy nie zawsze mają łatwe życie… Niepokorne marzenia Pana Głowy przegrywają z orderami i towarzyszącymi im splendorami. Nie chcę zdradzać, co przyśni się bohaterowi Mola (filmu, który zainspirował 12 małp Terry’ego Giliama) i co z tego wyniknie, ale wybraliśmy tę futurystyczną opowiastkę ze względu na aktualność jej przesłania (ciekawe kto z widzów dostrzeże minimalny ruch w tym skomponowanym z nieruchomych fotografii filmie). Podobnie nabiera na aktualności Chromophobia. Właściwie wszystkie filmy w tym programie, w taki czy inny sposób, nie straciły nic ze swojej aktualności, a może nawet zyskały. No i oczywiście nie mogło zabraknąć sławnego wideoklipu do piosenki Imagine, od której zapożyczyliśmy tytuł tego programu.

In these unprecedented times, imagination can play a key role. Failing to foresee what else might befall us and what we might do, may lead us to cataclysms and tyranny. But visionaries don’t always have an easy life… The unruly dreams of Pan Głowa lose out to accolades and their accompanying splendors. I don’t want to reveal what the protagonist of Molo (the film that inspired Terry Giliam’s 12 Monkeys) dreams about and what comes out of it, but we chose this futuristic tale because of the current relevance of its message (it’s curious who of the viewers will notice minimal movement in this film composed of still photographs). Chromophobia is getting similarly topical. As a matter of fact, all the films in this program in one way or another have not lost any of their relevance, and perhaps even gained some. And, of course, the famous video clip to the song Imagine, from which we borrowed the title of this program, cannot be missed.

Kadry

Gramy!
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set IV - W KRĘGU ZŁA