Wiemy, co gramy
International Short Film Competition - Set III

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set III - WIELKIE ŻARCIE I INNE PRZYJEMNOŚCI

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set III - WIELKIE ŻARCIE I INNE PRZYJEMNOŚCI - okładka

77’
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set III - WIELKIE ŻARCIE I INNE PRZYJEMNOŚCI - okładka

Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych.

WIELKIE ŻARCIE I INNE PRZYJEMNOŚCI:

CRAB, Piotr Chmielewski, Polska, 7’45”
Krab żyje w akwarium, które znajduje się w kuchni. Nadszedł jego czas, ma trafić do garnka. Ale dzieje się coś niezwykłego. Dowiadujemy się, że ta kuchnia znajduje się na statku, który właśnie tonie.
Crab lives in an aquarium that is placed in a kitchen. It is his time to be taken and placed in a pot. But something extraordinary happens. We discover that this kitchen is on ship that is sinking.

MEAL ON THE PLATE, Chenglin Xie, USA, 7’
Jesteś tym, co jesz. W świecie, w którym ludzie zaczynają upodabniać się do tego, czego jedzą najwięcej, można to potraktować całkiem dosłownie. Gdy ktoś nowy preferuje inne nawyki żywieniowe, widoczne konsekwencje wywracają świat do góry nogami. Jest to walka między pragnieniem a racjonalnością.
You are what you eat. In a world where people start to look like the thing they eat the most of, you can take this quite literally. When a newcomer prefers different eating habits, the visible consequences turn the world upside down. It’s a battle between desire and rationality.

THE 4TH WALL, Mahboube Kalae, Iran, 9’
Dom i rodzina, związki, pragnienia, życzenia: wszystko to jest zawarte w kuchni. Jąkający się chłopiec spędza w niej samotnie czas, oddając się zabawie z wyobraźnią.
Home and family, relationships, desires, wishes: everything is summarized in kitchen. The stuttering boy is alone there, playing with his imagination.

WET, Marianne Bergeonneau, Lauriane Montpert, Mélina Mandon, Cloé Peyrebrune, Elvira Taussac, Francja, 6’
Podczas ekscytującego masażu kobieta będzie uwodzić swojego masażystę. W różnych pomieszczeniach termalnego uzdrowiska toczyć się będzie gra pokus. Labirynt doznań, ciała i pary, który doprowadzi ich do ponownego spotkania.
During a thrilling massage, a lady is going to seduce her masseur. Through different rooms of a spa, a seduction game takes place. A maze of sensation, flesh and steam which lead them to meet again.

STEAKHOUSE, Špela Čadež, Słowenia, 9’30”
Stek marynuje się już od kilku dni. Patelnia jest rozgrzana. Francowi burczy w brzuchu. Ale współpracownicy Lizy zaskakują ją przyjęciem urodzinowym. Czy dotrze do domu na czas?
The steak has been marinating for a few days now. The pan is heated. Franc’s stomach is rumbling. But Liza’s co-workers surprise her with a birthday party. Will she be home on time?

VERTIGO, Morgan Curt, Francja, 12’43”
Człowiek wiedzie samotne życie, ale pewnego dnia odkrywa coś, co go przeraża i co sprawia, że chce spożywać różnorodne potrawy. Krok po kroku, uczy się doceniać życie.
A man lives a lonely life, but one day he discovers something that scares him, and that makes him want to eat a variety of foods. Step by step, he learns to appreciate life.

FALL OF THE IBIS KING, Mikai Geronimo, Josh O’Caoimh, Irlandia, 10’
Antagonista mrocznej opery zdaje się coraz bardziej niepokoić niespodziewanym powrotem dawnego odtwórcy głównej roli.
The antagonist of a dark opera becomes increasingly unsettled following the unlikely return of the former lead actor.

AWKWARD, Nata Metlukh, USA, 3’45”
Dzień pełen towarzysko niezręcznych momentów.
A day full of socially awkward moments.

ANXIOUS BODY, Yoriko Mizushiri, Francja, 5’46”
Rzeczy żywe, rzeczy sztuczne, kształty geometryczne i linie. Gdy te różne rzeczy się spotykają, rodzi się nowy kierunek.
Living things, artificial things, geometry shapes, and lines. When these different things meet, a new direction is born.

THE BODY IS SO RESILIENT, Moana Vonstadl, Niemcy, 4’50”
Liryczne i surowe spojrzenie na dziki ogród Eden, w którym można znaleźć niejasną wersję Ewy, jako bohaterki pragnącej i pożądającej.
A lyrical and raw gaze into a wild garden of Eden where you can find a vague version of Eve as a heroine with desire and craving.

Kadry

Gramy!
Międzynarodowy Konkurs Filmów Krótkometrażowych - Set IV - W KRĘGU ZŁA