Wiemy, co gramy

Privacy policy and GDPR

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną.

Klauzula przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Estrada Poznańska z siedzibą w Poznaniu (61-767), przy ul. Masztalarskiej 8, miejska instytucja kultury, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Urząd Miasta Poznania pod nr RIK-VII.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@estrada.poznan.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@estrada.poznan.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Strony w domenie http://www.estrada.poznan.pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Odbiorcy danych

Pani / Pana dane osobowe mogą być udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Nie dotyczy.

Okres przechowywania danych

Pani / Pana dane będą przetwarzane czasowo, tj. na potrzeby korespondencji.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania i usunięcia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)Adres: Stawki 2, 00-193 WarszawaTelefon: 22 531 03 00

Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane pochodzą od osób których dane dotyczą i zostały udostępnione celem nawiązania kontaktu.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych było dobrowolne ale warunkowało możliwość podjęcia działań przez administratora danych.