Thumb_f0625c5ab30bfb1d79dd8f9ec7963f5b

21.06.2017 - 23.06.2017

​FILMY ANDRIEJA TARKOWSKIEGO – odnowione cyfrowo kopie


STALKER (1979)
21.06, 18:00
15 PLN, język: rosyjski z napisami polskimi i angielskimi
Po seansie, o godz.21.00, odbędzie się spotkanie z Jerzym Illgiem, które poprowadzi Tadeusz Sobolewski.

Film powstał na motywach powieści Piknik na skraju drogi braci Strugackich. Opowiada o wyprawie przewodnika (Stalkera) i jego dwóch klientów (Profesora i Pisarza) w głąb tajemniczej Zony. Chcą oni tam znaleźć komnatę, w której spełniają się najskrytsze marzenia.

Jerzy Illg – od 1983 r. redaktor, a od 1992 r. redaktor naczelny wydawnictwa Znak. W 2016 r. ukazała się książka Zwierciadło – obszerny wywiad z Andriejem Tarkowskim, który Jerzy Illg i Leonard Neuger przeprowadzili w 1985 r. Rozmowa była ostatnim wielkim wywiadem, jakiego Tarkowski udzielił przed swoją śmiercią.

Tadeusz Sobolewski – krytyk filmowy. Pracował w tygodniku „Film” (1974–1981), następnie w miesięczniku „Kino”, w którym w latach 1990–1994 był redaktorem naczelnym. Od 1995 r. recenzent filmowy „Gazety Wyborczej”.


ZWIERCIADŁO (1975)
22.06, 18:00
15 PLN, język: rosyjski z napisami polskimi i angielskimi

Film nie ma typowej fabuły, składa się ze strumienia poetyckich obrazów o autobiograficznym wydźwięku. Sam Tarkowski mówił o swoim filmie: „Jest to historia życia mojej matki, a zarazem w jakiejś mierze i mego”.


OFIAROWANIE (1986)
23.06, 18:00
15 PLN, język: szwedzki z napisami polskimi i angielskimi

W 50. urodziny Aleksandra niespodziewanie wybucha kolejna wojna światowa. Bohater przysięga Bogu, że poświęci wszystko, co kocha, w zamian za ocalenie świata przed zagładą. Film jest metafizycznym arcydziełem Tarkowskiego i summą jego twórczości. Reżyser zmarł wkrótce po jego ukończeniu.

Buy_ticket
Przycisk_muza